<<< คำขวัญอำเภอเชียงขวัญ ::: บุ่งเชียงขวัญงามตา ล้ำค่าฟืมทอมือ  เลื่องลือพระธาตุใหญ่  สดใสริมฝั่งชี  ประเพณีบุญคูณลาน เทศกาลสรงปู่หลวง >>> 

<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

 

 

เกี่ยวกับโรงเรียน

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

 ศูนย์คอมพิวเตอร์

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

16-17พฤษภาคม 2560

เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม. 1

ภาพกิจกรรม

19 พฤษภาคม 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม

3-4 มิถุนายน 2560

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ฯ

ภาพกิจกรรม

8 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม

10 มิถุนายน 2560

ร่วมงานบุญบั้งไฟบ้านแมด

ภาพกิจกรรม

20 กรกฎาคม 2560

ตรวจสุขภาพฟัน นักเรียน ม.1

ภาพกิจกรรม

10 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

10 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันอาเซียน

ภาพกิจกรรม

18 สิงหาคม 2560

กิจรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

22-23 สิงหาคม 2560

โครงการของสภาเด็กและเยาวชน

ภาพกิจกรรม

21-22 ธันวาคม 2560

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม

29 ธันวาคม 2560

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561

ภาพกิจกรรม

17 มกราคม 2561

ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ภาพกิจกรรม

8-9 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

ภาพกิจกรรม

14 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรม

18 กุมภาพันธ์ 2561

ค่ายห้องฟิสิกส์เคลื่อนที่

ภาพกิจกรรม

27-28 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6

ภาพกิจกรรม

 

นายประวีณ  เชิงสะอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

095-6093845

 

นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

093-4710247

เว็บไวต์ครูในโรงเรียน

 คุณครูสุบรรณ

เว็บไวต์ทางการศึกษา

 ครูบ้านนอก

 ครูไทย

 Thaigoodview

 วิชาการดอทคอม

 ธรรมะเดลิเวอรี่

ผลงานของโรงเรียน

ONET ปี2554  ม.3   ม. 6

ONET ปี2555  ม.3   ม. 6

ONET ปี2556  ม.3   ม. 6

ONET ปี2557  ม.3   ม. 6

ONET ปี2558  ม.3   ม. 6

ONET ปี2559  ม.3   ม. 6

โครงงานคุณธรรมระดับภาค

ประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์  2557

ศิลปหัตถกรรม 2557

ลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์ 2558.

ศิลปหัตถกรรม 2558

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์   2559

ศิลปหัตถกรรม 2559

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์  2560

ศิลปหัตถกรรม 2560

 Webmaster  :  bannadona10@hotmail.com , chaiyalarp@hotmail.com   ,  bannadona@gmail.com
Chiangkhwanpittayakom School
Chiangkhwan District   Roi-Et   Province : Thailand
Tel. 0-4350-9092 :  Fax. 0-4350-9092 : Mobile :   088 - 5715310
<<< Start : 29th   May  2014 >>>
::::::  <<< Last  Update ::: <<<  15th
  May ,  2018 >>> :::::

Email ของโรงเรียน : chiangkwan@hotmail.com

 

 

web counter free