องคมนตรี ตัวแทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนอำเภอเชียงขวัญ