::: <<< ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ส่วนตัวของนายสุบรรณ  ไชยลาภ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด >>> :::  


 
 

Start  May,24 th,2010,07.15pm.

 
     เกี่ยวกับสุบรรณ

  ประวัติส่วนตัว

  ประวัติการศึกษา

  ประวัติการทำงาน

  เกียรติบัตร/รางวัล

  การเป็นวิทยากร

  การเป็นกรรมการ

  ผลงานทางวิชาการ

  ครอบครัวสุบรรณ

  ญาติสุบรรณ

  ครูของสุบรรณ

  รับปริญญาโท

 ผลการเรียน ป.โท

 แผนที่บ้าน

SUBAN MUSIC

         

ชพค. 574399  ชพส. 332978  Tax : 1427505390  : Account No. : 411-0-39555-0

ชั้นตรา

วดป.ที่ได้รับ

เล่มที่

ตอนที่

ลงวันที่

เล่มที่

หน้า

ลำดับที่

ทช

5 ธ.ค. 2554

129

24 ข

27 มิ.ย. 55

8

80

3480

<<< :::  ความสำเร็จขึ้นอยู่กับโอกาสและความกล้า โดยมีความสามารถเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหน  ::: >>>   

 

Webmaster : bannadona10@hotmail.com  :  chaiyalarp@hotmail.com  :  bannadona@gmail.com
Address :  27 Ronnachaicharnyut  Road,  Soi 21   Tumbo; Naimuang
Amphor Muang   Roi-Et  Province 45000
:  Fax. 0-4350-9092 : Mobile  : 088-5715310
Last Update ::::: <<<
3 rd , August  ,2018 >>> :::::