<<< คำขวัญอำเภอเชียงขวัญ ::: บุ่งเชียงขวัญงามตา ล้ำค่าฟืมทอมือ  เลื่องลือพระธาตุใหญ่  สดใสริมฝั่งชี  ประเพณีบุญคูณลาน เทศกาลสรงปู่หลวง >>> 

<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

 

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนศรีเเก้วพิทยา จังหวัดศรีสะเกษศึกษาดูงาน เศรฐกิจพอเพียง

 

 

  ท่านมาเยี่ยมเราก็ดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง