<<< คำขวัญอำเภอเชียงขวัญ ::: บุ่งเชียงขวัญงามตา ล้ำค่าฟืมทอมือ  เลื่องลือพระธาตุใหญ่  สดใสริมฝั่งชี  ประเพณีบุญคูณลาน เทศกาลสรงปู่หลวง >>> 

<<< คำขวัญโรงเรียน :::  วินัยดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สังคม  ::: ปรัชญาโรงเรียน  :::   สิกขา วิรุฬหิ สํมปฺตตา  การศึกษาคือความเจริญงอกงาม :::  >>> 

นายอภิรักษ์ ชลเทพ ( เตชิน TI33 )

นักเรียนโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้รับรางวัลอันดับ 3 การประกวดเยาวชนเก่งเเละดี To Be Number One 9 ระดับประเทศ

 

เกี่ยวกับโรงเรียน

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

 ปีการศึกษา 2560

 ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

นายธเนตร ผกากูล

Webmaster

 


 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

10-11 พฤษภาคม 2561

เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม. 1

ภาพกิจกรรม

25 พฤษภาคม 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2561

ภาพกิจกรรม

28 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ภาพกิจกรรม

31 พฤษภาคม 2561

โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

ภาพกิจกรรม

2 มิถุนายน 2561

ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านแมด

ภาพกิจกรรม

4-6 มิถุนายน 2561

เข้าค่ายคุณธรรม 2561

ภาพกิจกรรม

7 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

ภาพกิจกรรม

14 มิถุนายน 2561

ประเมินทายาทหม่อนไหมดีเด่น ระดับประเทศ

ภาพกิจกรรม

15 มิถุนายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนกลยุทธ์

ภาพกิจกรรม

26 มิถุนายน 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรม

28 มิถุนายน 2561

นิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 12

ภาพกิจกรรม

28 มิถุนายน 2561

พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

4 กรกฎาคม 2561

โครงการจริยธรรมสัญจร (มมร.)

ภาพกิจกรรม

10 สิงหาคม 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

15 สิงหาคม 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม

13 ตุลาคม 2561

ผู้บริหรคณะครูถวายพวงมาลาน้อมรำลึก ร.9

24 ธันวาคม 2561
โรงเรียนศรีแก้ว จัวหวัดศรีสะเกษศึกษาดูงาน
25-27 ธันวาคม 2561
กีฬาสีภายในโรงเรียน
28 ธันวาคม 2561
วันส่งท้ายปีเก่า ทำบุญตักบาตร และวันศริสมาต์มาส

6 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม

9 สิงหาคม 2562

วันแม่แห่งชาติ

ถาพกิจกรรม

 

 

 

นายทิวา วรโยธา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

063-6645935

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไวต์ครูในโรงเรียน

 คุณครูสุบรรณ

เว็บไวต์ทางการศึกษา

 ครูบ้านนอก

 ครูไทย

 Thaigoodview

 วิชาการดอทคอม

 ธรรมะเดลิเวอรี่

ผลงานของโรงเรียน

ONET ปี2554  ม.3   ม. 6

ONET ปี2555  ม.3   ม. 6

ONET ปี2556  ม.3   ม. 6

ONET ปี2557  ม.3   ม. 6

ONET ปี2558  ม.3   ม. 6

ONET ปี2559  ม.3   ม. 6  
ONET ปี2560  รวม  ม.3   ม. 6  

โครงงานคุณธรรมระดับภาค

ประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์  2557

ศิลปหัตถกรรม 2557

ลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์ 2558.

ศิลปหัตถกรรม 2558

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์   2559

ศิลปหัตถกรรม 2559

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์  2560

ศิลปหัตถกรรม 2560

 

 Webmaster  :  bannadona10@hotmail.com , chaiyalarp@hotmail.com   ,  bannadona@gmail.com
Chiangkhwanpittayakom School
Chiangkhwan District   Roi-Et   Province : Thailand
Tel. 0-4350-9092 :  Fax. 0-4350-9092 : Mobile :   088 - 5715310
<<< Start : 29th   May  2014 >>>
::::::  <<< Last  Update ::: <<< 
th  September ,  2018 >>> :::::
(3 สิงหาคม 2561 ยอดเข้าชม 26,954)

Email ของโรงเรียน : chiangkwan@hotmail.com

 

 

web counter free