เกี่ยวกับโรงเรียน

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

 ศูนย์คอมพิวเตอร์

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

16-17พฤษภาคม 2560

เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม. 1

ภาพกิจกรรม

19 พฤษภาคม 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม

3-4 มิถุนายน 2560

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ฯ

ภาพกิจกรรม

8 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม

10 มิถุนายน 2560

ร่วมงานบุญบั้งไฟบ้านแมด

ภาพกิจกรรม

  

นายประวีณ  เชิงสะอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

095-6093845

 

นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

093-4710247

 

 

เว็บไวต์ครูในโรงเรียน

 คุณครูนริศรา

 คุณครูสุบรรณ

เว็บไวต์ทางการศึกษา

 ครูบ้านนอก

 ครูไทย

 Thaigoodview

 วิชาการดอทคอม

 ธรรมะเดลิเวอรี่

ผลงานของโรงเรียน

ONET ปี2554  ม.3   ม. 6

ONET ปี2555  ม.3   ม. 6

ONET ปี2556  ม.3   ม. 6

ONET ปี2557  ม.3   ม. 6

ONET ปี2558  ม.3   ม. 6

ONET ปี2559  ม.3   ม. 6

ผล ONET 2558 ราย สพม.

โครงงานคุณธรรมระดับภาค

ประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์       2557

ศิลปหัตถกรรม 2557

ลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์      2558

ศิลปหัตถกรรม 2558

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์      2559

ศิลปหัตถกรรม 2559

 

To Be Number One Idol 7
นายชัชพล  บุญพันธุ์tumblr visitor

Webmaster  :  bannadona10@hotmail.com , chaiyalarp@hotmail.com   ,  bannadona@gmail.com
Chiangkhwanpittayakom School
Chiangkhwan District   Roi-Et   Province : Thailand
Tel. 0-4350-9092 :  Fax. 0-4350-9092 : Mobile :   088 - 5715310
<<< Start : 29th   May  2014 >>>
::::::  <<< Last  Update ::: <<<  12  June ,  2017 >>> :::::