เกี่ยวกับโรงเรียน

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2556

ีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ศูนย์คอมพิวเตอร์

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

11 มกราคม 2559

ผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปี 2558

ภาพกิจกรรม

26-27 มกราคม 2559

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558

ภาพกิจกรรม

2 กุมภาพันธ์ 2559

ผลการแข่งขันโครงการสร้างสำนึกพลเมือง

ภาพกิจกรรม

16 กุมภาพันธ์ 2559

Chiangkhwan Open House 2016

ภาพกิจกรรม

25 กุมภาพันธ์ 2559

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.6 ม.3

ภาพกิจกรรม

22 มีนาคม, 2559

การอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

29 มีนาคม 2559

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่านผู้อำนวยการ

ภาพกิจกรรม

11-12 พฤษภาคม 2559

เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม. 1

ภาพิจกรรม

19 พฤษภาคม 2559

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2559

ภาพกิจกรรม

9 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ภาพกิจกรรม

31 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ภาพกิจกรรม

7 มิถุนายน 2559

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก

ภาพกิจกรรม

11 มิถุนายน 2559

ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแมด

ภาพกิจกรรม

16 มิถุนายน 2559

พิธีไหว้ครู 2559

ภาพกิจกรรม

24 มิถุรนายน 2559

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ภาพกิจกรรม

25 มิถุนายน 2559

จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้นักศึกษา กศน.

ภาพกิจกรรม

29-30 มิถุนายน 2559

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี เชียงขวัญพิทย์

ภาพกิจกรรม

1 กรกฎาคม 2559

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

14 กรกฎาคม 2559

รับการประเมินลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ภาพกิจกรรม

15 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ภาพกิจกรรม

21 กรกฎาคม 2559

รับการประเมินทบทวน ตรวจสอบ
และประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

27 กรกฎาคม 2559

เดินรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ

ภาพกิจกรรรม

29 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ภาพกิจกรรรม

29 กรกฎาคม 2559

โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด

ภาพกิจกรรม

3 กรกฎาคม 255

Bike For Vote

ภาพกิจกรรม

4 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางฯ มาศึกษาดูงาน ปศพพ.

ภาพกิจกรรม

11 สิงหาคม 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวันอาเซียน

ภาพกิจกรรม

24 สิงหาคม 2559

การประเมิน Best Practice สถานศึกษาพอเพียง

ภาพกิจกรรม

22 กันยายน 2559

โครงการเยาวชนจิตสำนึกดี ตามวิถีพอเพียง

ภาพกิจกรรม

28 กันยายน 2559

อบรมโปรแกรม SGS งานวัดผลการศึกษา

ภาพกิจกรรม

28 ตุลาคม 2559

พิธีลงนามถวายความอาลัยฯ

ภาพกิจกรรม

22 พฤศจิกายน 2559

รวมพลังแห่งความภักดี

ภาพกิจกรรม

25 พฤศจิกายน 2559

วันมหาธีรราชเจ้า

ภาพกิจกรรม

14 ธันวาคม 2559

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อพพระมหากษัตริย์

ภาพกิจกรรม

28-29 ธันวาคม 2559

การแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี)

ภาพกิจกรรม

30 ธันวาคม 2559

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ภาพกิจกรรม

19 มกราคม 2560

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

ภาพกิจกรรม

26 มกราคม 2560

การนิเทศ ติดตาม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม

9 กุมภาพันธ์ 2560

บุญคูณลานอำเภอเชียงขวัญ

ภาพกิจกรรม

10 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมทำด้วยใจให้ด้วยรัก ปีที่ 1

ภาพกิจกรรม

14 กุมภาพันธ์ 2560

To be Number One & Teen Dancercise

ภาพกิจกรรม

 

 

 


 

นายประวีณ  เชิงสะอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

095-6093845

 

นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

093-4710247

 

 

เว็บไวต์ครูในโรงเรียน

 คุณครูนริศรา

 คุณครูสุบรรณ

เว็บไวต์ทางการศึกษา

 ครูบ้านนอก

 ครูไทย

 Thaigoodview

 วิชาการดอทคอม

 ธรรมะเดลิเวอรี่

ผลงานของโรงเรียน

ONET ปี2554  ม.3   ม. 6

ONET ปี2555  ม.3   ม. 6

ONET ปี2556  ม.3   ม. 6

ONET ปี2557  ม.3   ม. 6

ONET ปี2558  ม.3   ม. 6

ผล ONET 2558 ราย สพม.

โครงงานคุณธรรมระดับภาค

ประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์       2557

ศิลปหัตถกรรม 2557

ผลการประเมินคุณภาพ
     ภายในสถานศึกษา ปี 2557
ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์      2558

ศิลปหัตถกรรม 2558
ผลการประเมินคุณภาพ
     ภายในสถานศึกษา ปี 2558

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์      2559

ศิลปหัตถกรรม 2559


tumblr visitor

Webmaster  :  bannadona10@hotmail.com , chaiyalarp@hotmail.com   ,  bannadona@gmail.com
Chiangkhwanpittayakom School
Chiangkhwan District   Roi-Et   Province : Thailand
Tel. 0-4350-9092 :  Fax. 0-4350-9092 : Mobile :   088 - 5715310
<<< Start : 29th   May  2014 >>>
::::::  <<< Last  Update ::: <<<  26 ,April ,  2017 >>> :::::